Đăng ký ngay để nhận ưu đãi 10% học phí

Mọi đăng ký vào học tại Green Art trước 25 hàng tháng đều được giảm 10% học phí khi đăng ký qua Form online bên dưới.

  • Lớp Vẽ trẻ em
  • Lớp Vẽ sơn người lớn
  • Lớp Vẽ cơ bản
  • Lớp điêu khắc chân dung
  • Lớp Piano
  • Lớp Guitar
  • Lớp vẽ than chì và người mẫu

Link đăng ký oline tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcf2g17g69_z0YyGQpiPycDaRcdnUfTRt6h3L_wOzwrRP8Cg/viewform