XƯỞNG HỌC TẠO HÌNH VÀ TRANG TRÍ GỐM

Green Art

Xưởng Gốm tự làm

Chương trình được thiết kế nhằm giúp học viên có trải nghiệm và sáng tạo với nghệ thuật gốm truyền thống một cách chân thực nhất.

Xưởng gốm hiện có các kế hoạch hoạt động:

  • Workshop trải nghiệm vẽ tạo hình và trang gốm cuối tuấn cho tất cả mọi người
  • Khóa học tạo hình và trang trí gốm
  • Hotline: 0947494720 – 0979662179