Lớp TK Thời Trang

Lớp TK Thời Trang

Chương Trình:
Đối tượng đào tạo : Các bạn nhỏ yêu thích thời trang từ 9 – 15 tuổi.
Mục tiêu đào tạo
Tạo ra một môi trường cho học viên tiếp cận và trải nghiệm công viêc sáng tạo của một nhà thiết kế thời trang trong tương lai. Từ đó các em dần định hướng nghề với sở thích thiết kế của bản thân. Với lộ trình kiến thức tổng hợp về thời trang, trẻ được học cách xây dựng từng bước từ căn bản nhất trong bộ môn thiết kế từ lên ý tưởng, vẽ phác thảo cho đến thể hiện 2D, 3D và thực hành các kỹ năng may trong thời trang. Mọi kinh nghiệm thực tiễn nghề học viên được sẽ thu được qua các buổi đi thực tế lấy ý tưởng sáng tác, thực tế xưởng may. Hướng dẫn chọn lựa vải, vật liệu phục vụ ý tưởng cho tác phẩm. Bên cạnh đó các sản phẩm của học viên sẽ được trưng bày, biểu diễn, thuyết trình ý tưởng tại các đợt tổng kết khóa học trong và trên sân khấu mở rộng.

Học Phí
Học phí ?/12 buổi

Hotline:0979662179

 Được hỗ trợ 100% họa phẩm tại lớp
 Phương pháp dạy kèm từng học viên nên có thể đăng ký tham gia học ngay mà không phải chờ đủ lớp.