Phương pháp

PHƯƠNG PHÁP VÀ QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC CỦA GREEN ART


Phương pháp giáo dục của GREEN ART là nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển tư duy sáng tạo ở trẻ.

Không khuôn mẫu, không áp đặt, giáo viên là người định hướng, khuyên khích khơi gợi sáng tạo cho trẻ, hướng học sinh vào hoạt động sáng tạo, chủ động tư duy và phát hiện kiến thức thông qua hoạt động tương tác trong lớp..

+ Sử dụng tối đa sự hỗ trợ các phương tiện hiện đại phục vụ giảng dạy mang tính trực quan nhất.

+ kỹ thuật đặc thù bộ môn được mặc định phát triển trong mỗi bài, dựa trên năng lực từng trẻ.

+ Nhận xét bài tổng kết kiến thức sau mỗi bài, khuyên khích tự đánh giá, không chấm điểm.

QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC SÁNG TẠO

+Trẻ em luôn là trung tâm cần mọi sự quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện phát triển tốt nhất khả năng bản thân, tự tin và vui vẻ đón nhận kiến thức.

+ Giáo viên với tinh thần luôn thân thiện, cởi mở, có kiến thức xã hội rộng khắp các lĩnh vực và kỹ năng chuyên nghành thành thạo.

+ Không lý thuyết hóa bài giảng, trẻ luôn tương tác để hiểu kiến thức và tự phát triển