Lớp Điêu khắc

Chương trình:

Đối tượng học viên:.Dành cho những cho các bạn đam mê và muốn trở thành nhà điêu khắc chuyên nghiệp độ tuổi từ 12 tuổi +

Môn học:

1 – Tượng Tròn nghiên cứu: + Nặn Tượng chân dung, + Nặn Tượng toàn thân, + Nặn Phù điêu cơ thể người.
2 – Sáng tác Điêu khắc (Tạo hình trong điêu khắc)

3 – Điêu khắc ứng dụng: phù điêu trang trí, tượng trang trí… tượng tôn giáo

4 – Giải phẫu tạo hình( nghiên cứu giải phẫu xương, cấu trúc, cơ thể người)
5 – Hình Họa ( hình khối, chân dung, toàn thân)

6 – Các chất liệu trong điêu khắc: tượng gỗ, đá, đúc đồng, gốm, composite…
7 – Thưởng thức nghệ thuật (Tiếp cận lịch sử Mỹ thuật – Tiếp cận đánh giá tác phẩm nghệ thuật)

Học phí:

Học phí liên hệ
 Được hỗ trợ một phần học liệu tại lớp
 Phương pháp dạy kèm cặp từng học viên nên có thể đăng ký tham gia học ngay mà không phải chờ đủ lớp.

Xem lịch học các bộ môn

Hoạt động ngoại khóa:

Căn cứ theo chương trình và yêu cầu cụ thể từng bài có hay không đi thực tế lấy tư liệu

 Tìm hiểu nghệ thuật điêu khắc
 Đi thực tế lấy tư liệu học tập và sáng tác