Lớp Vẽ cho người lớn

Chương trình:
Chương trình được viết dành riêng cho đối tượng không chuyên, người yêu thích mỹ thuật, tiếp cận, tìm hiểu nghệ thuật như một nhu cầu thư giãn và tìm hiểu khám phá bản thân thông qua hoạt động sáng tạo.
Học viên thỏa mái sáng tạo theo tư duy của mình với sự định hướng thẩm mỹ của giáo viên. Được học các kiến thức cơ bản của hội và trực tiếp các thể loại của nghệ thuật tạo hình như: Hội họa, đồ họa, điêu khắc…
Với chất liệu học chuyên nghiệp như Sơn dầu, acrylic, Mầu nước, tranh Lụa, khắc gỗ…
Kiến thực thu được:
– Lý thuyết: Các nguyên lý hội họa – màu sắc, bố cục, kiến thức cách điệu và trang trí
– Thưởng thức nghệ thuật: Lịch sử nghệ thuật hội họa, các trường phái hội họa, xu hướng, trào lưu hội họa, tiếp cận và đánh giá tác phẩm mỹ thuật.
Học phí
Học phí liên hệ
Thời gian: Không giới hạn thời gian, độ tuổi học.

Hotline:0947494720

Xem lịck học các bộ môn  Được hỗ trợ một phần họa phẩm tại lớp
 Phương pháp dạy kèm từng học viên nên có thể đăng ký tham gia học ngay mà không phải chờ đủ lớp.