Đề thi bố cục, trang ngành hội họa và thiết kế đồ họa của trường đại học Mỹ thuật Việt Nam qua các năm

Đề thi Đại học mỹ thuật Việt Nam được chi theo chuyên nghành

Đề thi hội họa – đồ họa tạo hình – sư phạm mỹ thuật

Môn thi môn bố cục sinh hoạt người

với các dạng đề tài xoay quanh cuộc sống của con người Việt mang tinh thần văn hóa, chính trị trên mảnh đất hình chữ S.
Với các dạng: bố cục sinh hoạt gia đing, lễ hội, lao động sản xuất, phòng chống thiên tai, ô nhiễm môi trường… trong đó lấy con người làm trung tâm để xây dựng thành một bố cục hoàn chỉnh trong khổ giấy 30 x 40 cm. thời gian làm bài 8 giờ liên tục, ăn trương trong phòng thi.

Đề thi thiết kế đồ họa

Môn thi môn bố cục trang trí với các dạng đề;

Trang trí hình cơ bản: vuông, tròn, chữ nhật, đường diềm, tham len

Trang trí tranh cổ động: đề tài xây dựng quê hương đất nước, phòng chống lũ lụt, biến đổi khí hậu, làng nghề truyền thống

Trang trí poster : giới thiệu sản phẩm mỹ nghệ

Trang trí ứng dụng; vỏ đĩa hát, tem thư..

Trang trí với chữ cái…

thời gian làm bài 8 giờ liên tục, ăn trương trong phòng thi