Đề thi khối H của trường đại học Xây dựng năm 2009, 2010, 2011,2013,2013,2014,20215,2016

Đề thi bố cục màu Viện ĐH Mở năm 2015

Anh chị hãy sử dụng yếu tố con cá để trang trí đường diềm trong bố cục hình chữ nhật (8×26 cm).Hòa sắc tùy ý

Đề thi hình họa Viện ĐH Mở năm 2015

Anh chị hãy vẽ Khối