Đề thi khối V của trường đại học Xây dựng năm 2009, 2010, 2011,2013,2013,2014,20215,2016

Đề thi xây dựng 2011

* Anh (chị) hãy sử dụng chất liệu chì đen với các sắc độ để vẽ nhóm các tĩnh vật sau : 1 Chiếc mũ tai bèo, 1 quả dừa, 1 cuốn sách, 1 miếng vải.

* Nhân dịp năm học mới  2010-2011. Tạp chí xây dựng của trường ĐHXD sẽ ra 1 số đặc biệt chào mừng sự kiện này. Anh (chị) hãy sử dụng chất liệu chì đen với cấc sắc độ khác nhau để trình bày bìa tạp chí (Kính thước 15x21cm)