Đề thi môn bố cục, hình họa của trường đại học Mỹ thuật công nghiệp năm 2009, 2010, 2011,2013,2013,2014,20215,2016

Đề thi bố cục màu năm 2009

Anh (chị) hãy sử dụng hình khối kiến trúc sắp xếp trong bố cục hình chữ nhật ( 24×30 cm) Hòa sắc tùy ý.

Đề thi bố cục màu năm 2010

Anh (chị) hãy sử dụng hình ảnh con hạc giấy , chong chóng và khối hình học để trang trí trong bố cục hình vuông (24×24 cm).Hòa sắc tùy ý

Đề thi bố cục màu năm 2011

Anh (chị) kết hợp hình tròn đường kính 20cm và một hình chữ nhật (16×23 cm) để tạo thành một hình mới và sử dụng những hình hình học

,đường nét, bố cục để tạo thành hình mới.Hòa sắc tùy ý

Đề thi bố cục màu năm 2012

Anh (chị) hãy sử dụng yếu tố hình tròn và hình tam giác để gợi lại hình ảnh chiếc xe đạp trong bố cục hình chữ nhật (25×35 cm).Hòa sắc tùy ý

Đề thi bố cục màu năm 2013

Anh (chị) hãy sử dụng hình kỉ hà để gợi lại hình ảnh của bát, đôi đũa, đĩa, thìa, muôi trong bố cục hình chữ nhật 28x32cm. Hòa sắc tùy ý

Đề thi bố cục màu năm 2014

Anh (chị) hãy sử dụng yếu tố quả bóng , chiếc nón , con cá để sắp xếp trong bố cục hình chữ nhật (20×40 cm).Hòa sắc tùy ý

Đề thi bố cục màu năm 2015

Anh (chị) hãy sử dụng yếu tố hình tròn, đường cong, đường thẳng để sắp xếp trong bố cục hình vuông (25x25cm) gợi lên

hình ảnh con ong. Bố cục tùy ý. Hòa sắc tùy ý 

Đề thi bố cục màu năm 2016

Thí sinh hãy sử dụng hình tượng: Cánh buồm, chữ S và các yếu tố đường cong để trang trí trong một hình chữ nhật  có kích thước ; 37cm x 27cm

Bố cục tự chọn, hòa sắc tự chọn . Thời gian 240 phút .

Đề thi bố cục màu năm 2017

Anh (chị) hãy sử dụng hình ảnh cái ô, kết hợp với các yếu tố đường thẳng và đường cong sắp xếp tạo nên bố cục trong hình tròn đường kính 35 cm. 

Bố cục tự chọn, hòa sắc tự chọn . Thời gian 240 phút .

Đề thi bố cục màu hệ tại chức năm 2015