Lớp vẽ cơ bản – Luyện thi Mỹ thuật và Kiến trúc, Xây dựng…