Lớp phát triển tư duy sáng tạo với các chất liệu hội họa

  • Chương trình được viết dành riêng cho người không chuyên đã qua lớp căn bản muốn phát huy khả năng sáng tạo của bản thân với các chất liệu của nghệ thuật tạo hình
  •  Học viên được học cách phát triển ý tưởng của mình thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật tạo hình với sự định hướng thẩm mỹ của giáo viên với các thể loại: Hội họa, đồ họa, điêu khắc…
  • Với chất liệu: Sơn dầu, acrylic, Màu nước, tranh Lụa, khắc gỗ…
    Kiến thực bổ trợ:
    – Thực hành: Các nguyên lý hội họa – màu sắc, nguyên lý bố cục, kiến thức cách điệu và trang trí, kiến thức chất liệu.
    – Thưởng thức nghệ thuật: Lịch sử nghệ thuật hội họa, các trường phái hội họa, xu hướng, trào lưu hội họa, tiếp cận và đánh giá tác phẩm mỹ thuật.
Giáo Viên Của Bạn Là Ai ? Học Phí