khóa học tranh khắc gỗ cơ bản


Chương trình
Giảng viên đại học Mỹ thuật Việt Nam trực tiếp giảng dạy.
khắc gỗ là một kỹ thuật thuộc thể loại tranh in đồ họa ấn loát.
Đồ họa với ngôn ngữ hình mảng và đường nét cô đọng nhưng diễn tả sâu sắc sự vật

Đối tượng: từ 10 tuổi trở lên, học sinh đã học qua khóa cơ bản, sinh viên, người đi làm có đam mê với hội họa sơn dầu
Chương trình: gồm 24 bài trong đó 12 bài thực hành kỹ thuật và ứng dụng của tranh khắc gỗ.
học viên học song song về màu sắc và 12 bài thực hành nguyên lý thị giác

Học phí
Học phí 
Thời gian: Không giới hạn thời gian, độ tuổi học.

Hotline:0947494720

Xem lịck học các bộ môn

 Được hỗ trợ một phần họa phẩm tại lớp
 Phương pháp dạy kèm từng học viên nên có thể đăng ký tham gia học ngay mà không phải chờ đủ lớp.