fbpx

Lớp màu nước

Chương trình
Giảng viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam trực tiếp giảng dạy. Khóa học màu nước được mở ra với mục tiêu giúp cho người học có kiến thức phổ quát về kỹ thuật thực hành vẽ màu nước cách sáng tạo với các kỹ thuật của màu nước. Chương trình: Phần 1: Thực hành các kỹ thuật cơ bản của màu nước ( 12 buổi) Phần 2: Thực hành các kỹ thuật cơ bản của màu nước nâng cao (10 buổi ) Phần 3: Thực hành vẽ tranh màu nước trực họa tĩnh vật  (10 buổi)
Học phí

Học phí 2.500.000/ 10 buổi

  • đăng ký nộp trước 3 ngày giảm 10%
  • đăng ký nộp luôn 2 khóa giảm 20%
  • Miễn phí 100% họa cụ tại lớp
Không giới hạn thời gian, độ tuổi học.

Hotline:0947494720

Xem lịck học các bộ môn  Được hỗ trợ 100% họa phẩm tại lớp  Phương pháp dạy kèm từng học viên nên có thể đăng ký tham gia học ngay mà không phải chờ đủ lớp. Tranh vẽ của học viên: