Mỹ thuật mầm non

Gói chương trình Mỹ thuật mầm non

“CUỘC SỐNG MUÔN MÀU” là bộ chương trình Mỹ thuật được Green Art viết dành riêng cho lứa tuổi mầm non. Lứa tuổi vàng của phát triển thể chất, tư duy và sáng tạo. Với bốn yếu tố tương đương với bốn kỹ năng, khả năng sáng tạo ở trẻ mầm non:
  • Hội họa muôn màu (vẽ)
  • Kéo thần kỳ (cắt dán, ghép hình)
  • Đồ họa (sáng tạo trực tiếp từ các đồ vật xung quanh cuộc sống)
  • Tạo hình (tư duy lập thể, đắp hay dựng hình trong không gian)

* Với bốn yếu tố sáng tạo chính xuyên xuốt bộ giáo trình mỹ thuật “Cuộc sống muôn màu”, được thiết kế theo các chủ đề về cuộc sống và theo cấp độ từng lứa tuổi.

Bộ chương trình “CUỘC SỐNG MUÔN MÀU” được thiết kế dựa trên đặc tính sáng tạo cơ bản của trẻ lứa tuổi mầm non.

  • Kỹ Năng: Với”Cuộc sống muôn màu” trẻ được hướng dẫn hoàn thiện các kỹ năng thông qua hoạt động sáng tạo theo giai đoạn.
  • Kiến THức: “Cuộc sống muôn màu” cung cấp kiến thức xã hội thông qua các chủ đề sáng tạo.
  • Cảm xúc:Thông qua hoạt động sáng tạo trong “cuộc sống muôn màu” trẻ được bày tỏ cảm xúc cá nhân.
  • Tính an toàn: Chương trình “ Cuộc sống muôn màu” được thiết kế tính toán về an toàn cho trẻ cũng như nhu cầu hoàn thiện kỹ năng sống.

Chi phí đào tạo:

Gói MTMN1: Từ 10 – dưới 20 trẻ  (được cung cấp 1 giáo viên + bộ giáo trình + học liệu theo danh sách lớp)

Gói MTMN2: Từ 25 tới 35 trẻ (được cung cấp 1 giáo viên+ trợ giảng + bộ giáo trình + học liệu theo danh sách lớp)

Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận tư vấn giá Hotline: 0947494720