Lớp Điêu khắc cơ bản

Chương trình:

Đối tượng học viên:.Dành cho những cho các bạn đam mê và muốn trở thành nhà điêu khắc chuyên nghiệp độ tuổi từ 10 tuổi +

Môn học:
A – Học phần điêu khắc tạo hình cơ bản
1 – Tượng Tròn nghiên cứu: + Đắp tượng chân dung, + Đắp tượng toàn thân (Nam,Nữ)
2-  Phù điêu nghiên cứu cơ thể người, phù điêu sinh hoạt, phù điêu chạm lộng
3 – Sáng tác Điêu khắc (bố cục tạo hình trong điêu khắc) với chất liệu: gỗ, đá, đúc đồng, gốm, composite…
B – Điêu khắc ứng dụng:
1 – Tượng phật giáo (điêu khắc dân gian)
2 – Phù điêu trang trí
C – Kiến thức bổ trợ:
4 – Giải phẫu tạo hình( nghiên cứu giải phẫu xương, cấu trúc, cơ thể người)
5 – Hình Họa ( hình khối, chân dung, toàn thân)
6 – Thưởng thức nghệ thuật (Tiếp cận lịch sử Mỹ thuật – Tiếp cận đánh giá tác phẩm nghệ thuật)

Học phí:

 Miễn phí buổi học thử đầu tiên (vui lòng Gọi điện để đăng ký trước: 0947494720)
 Được hỗ trợ một phần học liệu tại lớp
 Phương pháp dạy kèm cặp từng học viên nên có thể đăng ký tham gia học ngay mà không phải chờ đủ lớp.

Giáo viên của bạn là ai ?

Hoạt động của lớp

Hoạt động ngoại khóa:

Căn cứ theo chương trình và yêu cầu cụ thể từng bài có hay không đi thực tế lấy tư liệu

 Tìm hiểu nghệ thuật điêu khắc
 Đi thực tế lấy tư liệu học tập và sáng tác