Thời khóa biểu trại hè 2018

Lịch  hoạt động một ngày bán trú:

  • 7h30 đón trẻ.
  • 8h30 – 10h học môn chính
  • 10h15 – 11h hoạt động nhóm
  • 11h – 11h 30 vệ sinh ăn trưa
  • 11h45 – 14h nghỉ trưa.
  • 14h – 14h30 vệ sinh cá nhân ăn nhẹ
  • 14h30 – 16h học môn chính
  • 16h -18h các môn hoạt động

Lịch hoạt động các bộ môn

Hoạt động Mỹ thuật Âm nhạc Hoạt động nhóm Nghệ thuật truyền thống Dã ngoại
Thứ 2 8h30 – 10h 14h30 – 16h 8h30 – 10h 14h30 – 16h 10h15- 11 16h – 18h    
Thứ 3 8h30 – 10h 14h30 – 16h 8h30 – 10h 14h30 – 16h 16h – 18h    
Thứ 4 8h30 – 10h 14h30 – 16h 8h30 – 10h 14h30 – 16h 16h – 18h 8h30 – 10h 14h30 – 16h  
Thứ 5 8h30 – 10h 14h30 – 16h 8h30 – 10h 14h30 – 16h 16h – 18h    
Thứ 6 8h30 – 10h 14h30 – 16h 8h30 – 10h 14h30 – 16h 16h – 18h    
Thứ 7     16h – 18h 8h30 – 10h 14h30 – 16h 8h30 – 10h