Thời khóa biểu trại hè

Thời khóa biểu trại hè  2019

Lịch  hoạt động một ngày bán trú:

  • 7h30 đón trẻ.
  • 8h30 – 10h học môn chính
  • 10h15 – 11h hoạt động nhóm
  • 11h – 11h 30 vệ sinh ăn trưa
  • 11h45 – 14h nghỉ trưa.
  • 14h – 14h30 vệ sinh cá nhân ăn nhẹ
  • 14h30 – 16h học môn chính
  • 16h -17h30 các môn hoạt động

Lịch hoạt động các bộ môn

Hoạt động Mỹ thuật Âm nhạc Hoạt động nhóm Nghệ thuật truyền thống Dã ngoại Tìm hiểu nghệ thuật
Thứ 2 8h30 – 10h 14h30 – 16h 8h30 – 10h 14h30 – 16h 10h15- 11 16h – 18h    
Thứ 3 8h30 – 10h 14h30 – 16h 8h30 – 10h 14h30 – 16h 16h – 18h    
Thứ 4 8h30 – 10h 14h30 – 16h 8h30 – 10h 14h30 – 16h 16h – 18h 8h30 – 10h 14h30 – 16h  
Thứ 5 8h30 – 10h 14h30 – 16h 8h30 – 10h 14h30 – 16h 16h – 18h    
Thứ 6 8h30 – 10h 14h30 – 16h 8h30 – 10h 14h30 – 16h 16h – 18h  
8h30 – 10h 14h30 – 16h
 
8h15 – 10h30
Thứ 7     16h – 18h