Hình ảnh lớp Mỹ thuật Trẻ em

Ở Green Art, các tiết học Mỹ thuật luôn được làm mới và đa dạng hóa về hình thức, nội dụng với mục đích nhằm phát triển toàn diện về mặt kỹ năng chất liệu cũng như phát huy tối đa khả năng sáng tạo ở trẻ em.