Hình ảnh lớp Tạo hình Gốm

Với mục đích phát triển thêm về cảm giác được sáng tạo từ đôi bàn tay Gốm được đưa vào với phương thức trải nghiệm tại Green art đã thực sự gây được nhiều sự phấn khích của học sinh. Một loại hình duy nhất chỉ Green art có trong chương trình học.