fbpx

Lịch học các bộ môn hè 2019 tại các cơ sở Green Art

Lịch học các bộ môn hè tại Green Art 1

Cơ sở 1: Số 38 ngõ 141 Nguyễn Khang, KĐT mới Yên Hòa, Cầu giấy, HN

hotline: 0947.494.720

Thứ

Mỹ thuật

Piano

Guitar

Điêu Khắc

2

 

8h30 – 21h30

8h30 – 21h30

8h30 – 21h30

8h30 – 21h30

3

8h30 – 18h00

8h30 – 21h30

8h30 – 19h

8h30 – 21h30

4

 

8h30 – 21h00

8h30 – 21h30

8h30 – 19h

 

8h30 – 21h30

5

8h30 – 18h30

8h30 – 21h30

8h30 – 20h30

8h30 – 21h30

6

8h30 – 21h00

8h30 – 21h30

8h30 – 19h

8h30 – 21h30

7

8h30 – 18h

8h30 – 21h30

8h30 – 19h

8h30 – 21h30

CN

14h30 – 18h00

8h30 – 21h30

8h30 – 19h

8h30 – 21h30

Lịch học các bộ môn tại Green Art 2

Cơ sở 2: Số1 Lô B1, ngõ 118/6 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu giấy, HN

hotline: 0947.494.720 

Thứ

Mỹ thuật

Piano

Guitar

 

2

17h30 – 21h00

0

 

 

3

17h30 – 21h00

0

 

 

4

nghỉ

0

 

 

5

17h30 – 21h00

0

18h15 – 19h30

 

6

17h30 – 21h

0

18h15 – 19h30

 

7

 

0

 

 

CN

8h30 – 18h

15h30 – 17h

0

0

 

Lịch học các bộ môn tại Green Art 3 

Cơ sở 3: Số 15/419 Ngọc Thụy, Long Biên

hotline: 0947.494.720 

 

Thứ

MỸ THUẬT PIANO GUITAR

2

              8h30 – 10h    

3

 

   

4

8h30 -10h

18h30 – 20h

   

5

18h30 – 20h00    

6

 

   
7

14H30 – 18H

   
CN 14H30 – 18H  

 

Lịch học các bộ môn tại Green Art 4

Cơ sở 4: Số 7 dãy TT18 KĐT Văn Phú, Hà Đông

hotline: 0947.494.720 

Thứ

Mỹ thuật

Piano

Guitar

Thanh nhạc

2

8h30 – 10h

8h30 – 19h

8h30 – 19h

8h30 – 19h

3

8h30 – 10h

19h30 – 21h

8h30 – 19h

8h30 – 19h

8h30 – 19h

4

0

8h30 – 19h

8h30 – 19h

8h30 – 19h

5

8h30 – 10h

17h30 – 20h

8h30 – 19h

8h30 – 19h

8h30 – 19h

6

0

8h30 – 19h

8h30 – 19h

8h30 – 19h

7

15h30 – 17h

19h30 – 21h

8h30 – 19h

8h30 – 19h

8h30 – 19h

CN

8hh30 –  11h

15h30 – 17h

8h30 – 19h

8h30 – 19h

8h30 – 19h

Lịch học các bộ môn tại Green Art 5

Cơ sở 4: P. đa năng sảnh – L1 – KĐT Ciputra Tây Hồ, Hà Nội

hotline: 0947.494.720 

Thứ MỸ THUẬT PIANO GUITAR
       
       
       
       
       
7 8H30 – 10H30    
CN      

Lịch học các bộ môn hè tại Green Art 7

Cơ sở 7: Số 50 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

hotline: 0947.494.720

Thứ Mỹ thuật Piano Guitar Điêu Khắc
2  8h30 – 21h30 8h30 – 21h30 8h30 – 21h30 8h30 – 21h30
3 8h30 – 18h00 8h30 – 21h30 8h30 – 19h 8h30 – 21h30
4  8h30 – 21h00 8h30 – 21h30 8h30 – 19h   8h30 – 21h30
5 8h30 – 18h30 8h30 – 21h30 8h30 – 20h30 8h30 – 21h30
6 8h30 – 21h00 8h30 – 21h30 8h30 – 19h 8h30 – 21h30
7 8h30 – 18h 8h30 – 21h30 8h30 – 19h 8h30 – 21h30
CN 15h30 – 17h00 8h30 – 19h 8h30 – 21h30

L