Lịch học tại các cơ sở Green Art

Lịch học các bộ môn tại Green Art 1

Cơ sở 1: Số 38 ngõ 141 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu giấy, HN

hotline: 0947.494.720

Thứ

Mỹ thuật

Piano

Guitar

Điêu Khắc

2

8h30 – 21h

8h30 – 21h30

8h30 – 21h30

8h30 – 21h30

3

8h30 – 18h00

8h30 – 21h30

8h30 – 19h

8h30 – 21h30

4

8h30 – 21h00

8h30 – 21h30

8h30 – 19h

8h30 – 21h30

5

8h30 – 18h30

8h30 – 21h30

8h30 – 20h30

8h30 – 21h30

6

8h30 – 21h00

8h30 – 21h30

8h30 – 19h

8h30 – 21h30

7

8h30 – 18h

8h30 – 21h30

8h30 – 19h

8h30 – 21h30

CN

8h30 – 19h00

8h30 – 21h30

8h30 – 19h

8h30 – 21h30

Lịch học các bộ môn tại Green Art 2

Cơ sở 2:  Lô B1, ngõ 118/6 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu giấy, HN

hotline: 0947.494.720 

Thứ

Mỹ thuật

Piano

Guitar

 

2

00

0

 

 

3

18h00 – 20h30

0

18h15 – 19h30

 

4

00

0

 

 

5

18h00 – 20h30

0

18h15 – 19h30

 

6

 

0

 

 

7

00

0

 

 

CN

8h30 – 11h

14h30 – 17h

0

0

 

Lịch học các bộ môn tại Green Art 3 

Cơ sở 3: Số 349 Ngô Gia Tự, Long Biên

hotline: 0947.494.720 

 

Thứ

MỸ THUẬT PIANO GUITAR

2

                 

3

 

   

4

 

   

5

     

6

9h – 11h

   
7

9h – 11h

15H – 17H

   
CN

9h – 11h

15H – 17H

 

 

Lịch học các bộ môn tại Green Art 4

Cơ sở 4: Số 8 dãy BT2 KĐT Văn Phú, Hà Đông

hotline: 0947.494.720 

Thứ

Mỹ thuật

Piano

Guitar

Thanh nhạc

2

 

 

 

 

3

 

19h30 – 21h

 

 

 

4

0

 

 

 

5

 

17h30 – 20h

 

 

 

6

0

 

 

 

7

 

 

 

 

 

CN

 

 

   

Lịch học các bộ môn tại Green Art 5

Cơ sở 4: P. đa năng sảnh – L1 – KĐT Ciputra Tây Hồ, Hà Nội

hotline: 0947.494.720 ( Tạm đóng cửa)

Thứ MỸ THUẬT PIANO GUITAR
       
       
       
       
       
7      
CN      

Lịch học các bộ môn tại Green Art 7

Cơ sở 7: Số 50 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

hotline: 0947.494.720

Thứ Mỹ thuật Piano Guitar Điêu Khắc
2  8h30 – 17h00 8h30 – 17h00
3 8h30 – 17h00 8h30 – 17h00
4  8h30 – 21h00   8h30 – 17h00
5 8h30 – 17h00 8h30 – 17h00
6 8h30 – 17h00 8h30 – 17h00
7 8h30 – 17h00
CN 14h30 – 18h00 8h30 – 17h00