Buổi Học tìm hiểu nghệ thuật Việt Nam Chuyên Đề: “Chất liệu sơn mài truyền thống trong các tác phẩm hội họa đương đại Việt Nam”

Buổi Học tìm hiểu nghệ thuật Việt Nam
Chuyên Đề:
“Chất liệu sơn mài truyền thống trong các tác phẩm hội họa đương đại Việt Nam”

Nhằm nâng cao sự hiểu biết của học sinh về chất liệu sáng tác trong nghệ thuật tạo hình, trung tâm nghệ thuật Green Art, tổ chức buổi học cảm thụ nghệ thuật. Chuyên đề chất liệu sơn mài truyền thống Việt Nam trong tác phẩm hội họa đương đại Việt Nam. Thông qua đây các em hiểu biết về chất liệu sơn mài Việt nam và bước đầu tiếp cận cách đánh giá một tác phẩm hội họa, hiểu thế nào chất liệu sơn mài sự khác biệt với các chất liệu trong hội họa ra sao…
Vậy kính mong phụ huynh cho con đến trung tâm đúng giờ thông báo để buổi học của các con được trọn vẹn.
Thời gian: CS1: 8h00 Ngày: 5-/8/2017 học sinh có mặt tại lớp
cs2: 8h ngày 6/8/2017 học sinh có mặt tại lớp
Thời gian trả trẻ: 11h – 11h15 tại lớp
CS 3: 14h
cs4: 13h30
trả trẻ 17h30 tại lớp
Địa điểm học: Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Với thiết minh của Nhà phê bình trẻ Đỗ Thu Hằng.
chú ý Học sinh ngoài tham gia vui lòng đăng ký trước ngày 3/8 hotline: 0947494720 (phí tham gia 100/ người)
Trân Trọng!