Khai giảng Green Club tại KĐT Ciputra Nam Thăng Long

 

Thông báo báo khai giảng lớp vẽ Green club tại khu đô thị Ciputra

Thời gian khai giảng: 8h30  – 10h30 sáng thứ 7 ngày 5/8/2017

Địa điểm: Banquet room, 1st floor – the links – L1 tower
khu đô thị Ciputra Nam Thăng Long, Hà Hội

Green club với 2 lớp học:

  • Lớp Vẽ trẻ em ( từ 4 – 12 tuổi)
  • Lớp vẽ sơn từ 9 trở lên và người lớn
  • Học phí lớp trẻ em : 3000.000 VND/khóa 3 tháng tuần một buổi
  • Học phí lớp vẽ sơn: 4000.000 VND/khóa 3 tháng tuần một buổi 
  • Được hỗ trợ 100% họa phẩm tại lớp
  • Mọi thắc mắc về khóa học vui lòng gọi : 0947494720